Klik her for at komme til forsiden
Eksempler på tegnestuens projekter


Områdefornyelse
Liv i Løgumkloster
sammen på tværs om nyt kulturliv i byen
Skærbæk
porten til Rømø aktiveres med MULTIplads m.m.
Sunds
generationernes by ved sø og med sejlklub
Kibæks grønne hjerte
udvikling af bypark og ´grøn by´
Sdr. Felding
forskønnelse af byen ved åen og ny bro, stier m.m.
Bredebro
en by i ´bevægelse på alle planer´
Højer
nyt liv i den bevaringsværdige by i marsken, aktivitetshus


Byfornyelse
Strategi og koordinering nytter
Strategi for anvendelse af byfornyelsens muligheder
Indsatspuljen 2010 & 2011
bygningsfornyelse
Højer ´Sprossekasse´
bygningsfornyelse


Strategi & udvikling
Kunststrategi i Skærbæk
med visioner og nye oplevelser i byens rum
BYhaven i VILS på Mors
forsøg med grønne sunde fælledskaber
Yderområde på forkant Mors 2030
DNA, scenarier og landsbystrategi
Fremtidens bosætning og byliv
sammen om at sætte en retning
CV for Christel Ebsen
kort og præcist
CV for Christel Ebsen
International CV in English
Udviklingsbistand
projekter og missioner fra Mozambique til Bhutan
Strategi og koordinering nytter
Strategi for anvendelse af byfornyelsens muligheder
Støjpartnerskaber
forsøg på at finde nye veje til at finansiere dæmpning af trafikstøj
Byer på sporet
Arden m.fl. stationsbyer
´Bevægelse i alle planer´
forsøg med byplanlægning og motion
Herning Kommune
Byfornyelsesstrategi 2011-2022
Sdr. Felding
Udviklingsplan 2020
Fønsskov
Udviklingsplan for del af Wedellsborg
Ringkøbing-Skjern
Det udvidede landsbysamfund - forsøgsprojekt


Arkitektur & Kulturarv
Fønsskov
fremtidens herregård -bevarende udviklingsplan
Kunststrategi i Skærbæk
med visioner og nye oplevelser i byens rum
Højer Vandtårn
følg vejen fra vandtårn til ´fyrtårn´
Højer
SAVE registrering og bevarende lokalplan


Proces og dialog
Kommunikation, nyhedsbreve og hjemmesider