Klik her for at komme til forsiden

Strategi & udvikling

CE

BYFORNYELSE

anser udviklingsprojekter for en strategisk uadskillelig del af indsatsen i byerne og i landdistrikterne. Projekterne kan være nødvendige udredninger, hvor drivkraften opstår midt i en planlægningsproces. Eller midt i en renovering. Processen eller den konkrete planlægnings- og byggeopgave kan også give inspiration til en særskilt opfølgning.

CE

BYFORNYELSE

har et stort netværk og kan sammensætte ´et hold´ af én eller flere kommuner og borgergrupper, tværfaglige specialister som fremtidsforskere, kommunikationsrådgivere, scient.pol.’ er m.fl.

CE

BYFORNYELSE

står for ansøgninger til relevante fonde, private såvel som offentlige – og bagefter for koordinering, projektledelse og gennemførelse.

Internationale udviklingsprojekter indgår også i hverdagen, i form af organisationsarbejde og udsendt på kortidsmissioner, evalueringer o. lign.Kunststrategi i Skærbæk
med visioner og nye oplevelser i byens rum
BYhaven i VILS på Mors
forsøg med grønne sunde fælledskaber
Yderområde på forkant Mors 2030
DNA, scenarier og landsbystrategi
Fremtidens bosætning og byliv
sammen om at sætte en retning
CV for Christel Ebsen
kort og præcist
CV for Christel Ebsen
International CV in English
Udviklingsbistand
projekter og missioner fra Mozambique til Bhutan
Strategi og koordinering nytter
Strategi for anvendelse af byfornyelsens muligheder
Støjpartnerskaber
forsøg på at finde nye veje til at finansiere dæmpning af trafikstøj
Byer på sporet
Arden m.fl. stationsbyer
´Bevægelse i alle planer´
forsøg med byplanlægning og motion
Herning Kommune
Byfornyelsesstrategi 2011-2022
Sdr. Felding
Udviklingsplan 2020
Fønsskov
Udviklingsplan for del af Wedellsborg
Ringkøbing-Skjern
Det udvidede landsbysamfund - forsøgsprojekt