Klik her for at komme til forsiden

Byfornyelse

- bedre boliger og byrum


Byfornyelsens midler (stat/kommune) anvendes i videre omfang end tidligere som strategisk redskab i kommunerne til at prioritere indsatsen især i de tidligere centerbyer, i landsbyer og i gennemførelsen af landdistriktspolitikker – sammen med en målrettet koordinering af midlerne fra bypuljer, fra LAG/EU støtte m.m.

Byfornyelsen kan bestå i at støtte forbedringen af den nedslidte ejendom midt i byen eller i at etablere fælles friarealer, der kan blive det nye samlingspunkt i byen - eller tage form som en moderne landsbyfælled.
Med Landsbyfornyelsespuljen 2014 og 2015 er der nye muligheder og støtte til byer under 3.000 indbyggere og bygninger i det åbne land.

CE

BYFORNYELSE

bistår kommuner med at udarbejde strategier for de offentlige byfornyelsesmidler og koordineringen af forslag fra f x lokale foreninger. Vi hjælper bagefter med gennemføre og administrere strategien; det kan være med borgermøder, sagsbehandling med kriterier og procedurer for støtte, annoncering, vejledninger, skemaer og prioritering af ansøgninger m.m.Strategi og koordinering nytter
Strategi for anvendelse af byfornyelsens muligheder
Indsatspuljen 2010 & 2011
bygningsfornyelse
Højer ´Sprossekasse´
bygningsfornyelse